Jaarrekening 2019 in kerncijfers

2019

Activa

31-12-2019

Passiva

31-12-2019

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

22.751,50

300,00

2.473,92

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vreemd vermogen

Schulden

25.525,42

0,00

0,00

0,00

Balanstotaal

25.525,42

Balanstotaal

25.525,42

 

Uitgaven

2019

Inkomsten

2019

Organisatiekosten

Projectkosten kraan

Werkplaatskosten

Afschrijving en voorzieningen

1.062,77

6.079,26

470,72

696,00

Activiteiten

Donaties, sponsoring

en subsidies

Rente en restituties

27,25

10.000,00

774,30

Totaal

8.308,75

Totaal

10.801,55

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.