Jaarrekening 2022 in kerncijfers

2022

Activa

31-12-2022

Passiva

31-12-2022

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

Transitorische posten

33.016,76

300,00

2.691,28

0,13

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vreemd vermogen

Schulden

28.292,22

400,00

0,00

7.315,95

Balanstotaal

36.008,17

Balanstotaal

36.008,17

 

Uitgaven

2022

Inkomsten

2022

Organisatiekosten

Projectkosten kraan

Projectkosten Vliegtuigbouw

Werkplaatskosten

Afschrijving en voorzieningen

3.720,21

848,46

3.545,79

1.209,29

832,99

Activiteiten

Donaties, sponsoring 

en subsidies

Rente en restituties

1.254,00

6.225,00

 

13,50

Totaal

10.156.74

Totaal

7.492,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.