Missie en doelstelling

Doelstelling

  1. De gemeente Vlissingen bijstaan in de ontwikkeling van de maritieme stadswijk ,,Scheldekwartier’’ , door op dit voormalige terrein van de Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde’’ (KMS), Scheepsbouw en Werktuigen Fabriek, in samenwerking met vrijwilligers, de stoomspoorhijskraan ,,Schelde 38’’, geregistreerd als nationaal railmonument onder nummer 078, in originele werkende staat terug te brengen, te behouden, en terug te plaatsen op een nog bewaard gebleven restant spoorrails tussen het Dok en het ,,Museum Scheldewerf’’.
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Activiteiten

Alle activiteiten van de stichting zijn sinds de oprichting gericht op behoud, restauratie en plaatsing van de Stoomhijskraan Schelde 38. De eerste jaren stonden geheel in het teken van het traceren van de diverse verspreidde kraandelen, demonteren en inventariseren. Na afronding van het redding project is met de restauratie van de bestaande delen en reconstructie van de ontbrekende delen begonnen. Het restauratietraject loopt nog steeds door en in de loop van 2020 wordt verwacht de slotfase te doorlopen waarna plaatsing van de kraan zal volgen.

Daarnaast is de stichting begonnen met verzamelen van andere stoomwerktuigen die een relatie met De Schelde of Vlissingen hebben. De stichting bezit o.a. een stoommachine die lange tijd in gebruik is geweest als studiemodel bij de Zeevaartschool te Vlissingen en in 2018 is aangekocht van het Pieter Vijnfonds.

Een bijzonder item is de model-stoomhijskraan, gemaakt door de heer Dick Bakker. Aan de hand van de originele werftekeningen van De Schelde had hij het model in schaal 1:10 zelf tot in het kleinste detail vervaardigd. Het model kan daadwerkelijk onder stoom worden gebracht en werken en op die manier gebruikt worden voor promotie en educatieve doeleinden. De stichting kreeg het model tegelijk met de prijsuitreiking van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zeeland op 4 april 2019 van de heer Bakker.

Doelgroepen

De stichting stoomhijskraan Schelde 38 Vlissingen werkt voor een breed scala aan geïnteresseerden:

Geïnteresseerden in stoommachines, thermodynamica, werktuigbouwkunde, natuurkunde, techniek(geschiedenis), energietechniek algemene geschiedenis, spoorwegliefhebbers, voormalig werknemers, stokers en machinisten die tijdens hun loopbaan nog met stoom hebben gewerkt en de familie daarvan en andere geïnteresseerden in de breedste zin van het woord.

Scholieren en studenten vanaf de basisschool tot en met MBO, HBO en TU.

Belangstellenden die bereid zijn een persoonlijke bijdrage te leveren aan de restauratie en de instandhouding van het monument.

Kijk voor de projectvisie onder het sub-kopje “Projectvisie” en voor de restauratie-uitgangspunten onder het sub-kopje “restauratie-uitgangspunten”.

 

 

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.