Geschiedenis Stoomhijskraan Schelde 38

GESCHIEDENIS in het kort

De Stoomhijskraan Schelde 38 is een van de twee spoorhijskranen van scheepswerf Kon. Maatschappij De Schelde te Vlissingen. De kraan werd speciaal voor werk op het industrie-spooremplacement van de werf gebouwd in 1946. Samen met de zusterkraan Schelde 39 heeft zij tot in 1970 dienstgedaan.

De keuze voor aandrijving door een stoommachine was toen al ongebruikelijk maar oliebrandstof en staal waren schaars na de oorlog en stoomkracht was goedkoop en betrouwbaar. De kranen konden op de scheepswerf zelf worden gebouwd uit materiaal dat voorhanden was. Het ontwerp van de kranen was van Schelde-hoofdingenieur Mulock Houwer.

De kraan deed eerst dienst op het platenopslagterrein op Het Eiland, waar zij tot 5 ton zware staalplaten kon tillen. Later zien we de kraan ook op andere delen van het emplacement, o.a. om zware stukken vanaf de Machinefabriek naar de werf te vervoeren.

In 1970 waren ze niet meer rendabel en het werfterrein kreeg een andere inrichting. De kranen werden buiten gebruik gesteld en kregen een museale bestemming. De Stoomhijskraan 39 ging naar de Stoomtram Hoorn Medemblik en de 38 naar de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele (SGB).

In 2015 kwam de 39 in gerestaureerde staat vanuit Hoorn naar de SGB. Deze stichting bezat nu de beide kranen en besloot de 38, die niet gerestaureerd was, af te voeren. Daarmee zou een uniek stuk industriële geschiedenis van Vlissingen verloren gaan. Door ingrijpen vanuit het particulier initiatief is de Stoomhijskraan Schelde 38 aangekocht en naar Vlissingen gehaald.

In 2016 is de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38 opgericht en begon het restauratieproject.

Kijk voor een uitgebreide geschiedenis onder het sub-kopje “uitgebreide geschiedenis” en voor de restauratie onder het kopje “restauratieproject”.

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.