Jaarrekening 2021 in kerncijfers

2021

Activa

31-12-2021

Passiva

31-12-2021

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

32.029,15

300,00

9.032,73

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vreemd vermogen

Schulden

30.956,46

200,00

0,00

10.205,42

Balanstotaal

41.361,88

Balanstotaal

41.361,88

 

Uitgaven

2021

Inkomsten

2021

Organisatiekosten

Projectkosten kraan

Werkplaatskosten

Afschrijving en voorzieningen

5.982,49

22.043,34

2.431,54

1.249,71

Activiteiten

Donaties, sponsoring

en subsidies

Rente en restituties

0,00

25.975,00

 

0,00

Totaal

31.707.08

Totaal

25.975,00

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.