Het restauratieproject

Inleiding restauratie

In 2015 is de Stoomhijskraan Schelde 38 van de sloop gered door particulier initiatief. De kraan was op dat moment in bezit van de Stichting Stoomtrein Goes-Borsele. Wegens overbodigheid voor hun verzameling (vooral gericht op materiaal van de voormalige Staats Spoorwegen) heeft de SGB de kraan Schelde 38 afgestoten voor sloop. Dit ondanks het feit dat de stoomhijskraan een geregistreerd railmonument is.

De Stoomhijskraan Schelde 38 met bijbehorende onderdelen is aangekocht van het betreffende sloopbedrijf en overgebracht naar Vlissingen. Vervolgens is een restauratieplan opgezet bestaande uit de onderdelen: demonteren, conserveren, restaureren, assembleren en daarna presenteren in de oorspronkelijke contekst.

Het hele proces van restaureren heeft in de jaren 2016 t/m 2019 plaats gevonden. Voor de organisatie is een stichting opgericht: de Stichting Stoomhijskraan Schelde 38. Hiermee konden regionale en landelijke fondsen worden benaderd voor bijdragen in de restauratiekosten. Tevens bedrijven en particulieren voor sponsoring. Van het Zeeuwse bedrijfsleven (en daarbuiten) ondervond de stichting sympathie en medewerking. Diverse gespecialiseerde bedrijven waren bereid om gratis, als sponsoring, diensten voor de stichting te verrichten en onderdelen te restaureren.

Een ploeg van ca 10 – 15 vrijwilligers (in wisselende samenstelling) heeft meegeholpen bij het demonteren, schoonmaken, herstellen en assembleren  van de onderdelen. Gespecialiseerd werk werd uitbesteed aan genoemde bedrijven.

In 2018 besloot het college van B&W van Vlissingen een plaats ter beschikking te stellen voor opstelling van de stoomhijskraan, na de restauratie. Deze plaats is in overeenstemming met de doelstelling van de stichting om de kraan weer in haar oorspronkelijke omgeving, de voormalige scheepswerf De Schelde op te stellen.

Het restauratieproject is gefaseerd aangepakt in de jaren 2016 t/m 2019. Het onderdeel demonteren en conserveren kon hoofdzakelijk onder eigen beheer door vrijwilligers worden uitgevoerd. Voor deze fase ontving de stichting bijdragen van lokale fondsen en particulieren. Voor de fase restaureren heeft de stichting aanvragen ingediend bij het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Zeeland en het Appie Baantjerfonds (onderdeel van het landelijk Pr. Bernhard Cultuurfonds). Van het eerstgenoemde fonds ontving de stichting de cultuurprijs 2019 van € 10.000,-. Van de laatst genoemde ontving de stichting een bijdrage van € 12.500 (maximaal). Deze bedragen zijn besteed conform de aanvraag voor daadwerkelijke restauratiekosten.

Fasering

Het restauratieproces heeft in de tijd gezien (globaal) de volgende indeling:

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.