Jaarrekening 2020 in kerncijfers

2020

Activa

31-12-2020

Passiva

31-12-2020

Vaste activa

Vlottende activa

Liquide middelen

22.898,86

300,00

6.354,68

Eigen vermogen

Voorzieningen

Vreemd vermogen

Schulden

28.188,54

0,00

0,00

1.365,00

Balanstotaal

29.553,54

Balanstotaal

29.553,54

 

Uitgaven

2020

Inkomsten

2020

Organisatiekosten

Projectkosten kraan

Werkplaatskosten

Afschrijving en voorzieningen

1.827,99

12.105,62

714,29

836,18

Activiteiten

Donaties, sponsoring

en subsidies

Rente en restituties

0,00

17.949,00

 

198,20

Totaal

15.484.08

Totaal

18.147,20

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.