Restauratieaspecten

Aangezien de stoomhijskraan in 2015 in onderdelen is verworven, moest eerst vastgesteld worden in hoeverre de kraan compleet was. Middels een algemene inventarisatie werd vastgesteld welke delen gerestaureerd en welk delen gereconstrueerd moesten te worden. Tijdens deze fase is gebruik gemaakt van het originele pakket technische tekeningen dat in de archieven werd gevonden en met hulp van professionals werd gedigitaliseerd.

Met deze aanpak wordt tot op het kleinste niveau aandacht geschonken aan het herstel van het gehele werktuig. Zo is de technische staat stuk voor stuk nauwkeurig te beoordelen en op grond van deze beoordeling is per onderdeel vast te stellen welke technische aandacht is vereist om een duurzaam resultaat te bereiken, zodat de kraan nog vele jaren mee kan gaan. Duurzaamheid, veiligheid, originaliteit en functionaliteit vormen kerndoelen binnen het restauratieproces. Per kerndoel zijn onderstaande maatregelen genomen: 

Duurzaamheid

Veiligheid

Stoomketel

Een van de belangrijkste en voor de restauratie meest complexe onderdeel van de kraan is de stoomketel. Het reviseren en werken met stoomketels is gespecialiseerd en kostbaar werk. Daarnaast is de ketel keuringspichtig en dient een gecertificeerde keurmeester zijn goedkeuring te verlenen. Besloten is om de originele stoomketel te behouden en met externe hulp weer onder keur te brengen. 

Functionaliteit

Originaliteit

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.